17 Οκτ 2010

...broken compass...
"... όσο η πυξίδα σου θα δείχνει εμένα..."
.
.
.
.
.... .... δεν είναι ότι σταμάτησε να δείχνει εσένα, τον βορρά. Είναι που δεν δείχνει ούτε καν τον νότο... Δεν δείχνει τίποτα πια...


Betrayed? It's the question

That I am asking.

Or just a lucky one deceived by too much love.

Confused. Is the issue.

I'm in need of high rescue.

Another lucky one stunned by too much love.

My wild child, She's my salvaged shipwreck.

My wild child she's my stone.

My wild child, She's my constant reminder.

My wild child she's my home.

Lost. Is the place

Where I'm hammering stakes.

Sign says, "A lucky one done in by too much love."

Saved. Is the state

That we are told was graced.

He was just a lucky one betrayed by too much love.

My wild child, She's my salvaged shipwreck.

My wild child she's my stone.

My wild child, She's my constant reminder.

My wild child she's my home.

Life. Is the riddle

Of which we're caught in the middle.

A couple of lucky ones, tangled up in too much love.

My wild child, She's my salvaged shipwreck.

My wild child she's my stone.

My wild childShe's my constant reminder.

My wild child she's my home.

My wild child brings me home.

.

.

.

.